FØREDRAGSHALDARAR

Espen Barth Eide

STATSRÅD

Espen Barth Eide, Klima- og Miljøminister
Eric Lithun

ELFLY GROUP

Tilbake til fremtiden – Effektiv grønn transport ved å bruke fjorden som flyplass
Tor Ove Horstad

HYDRO REIN

Kraft til industriutvikling
Jon Ola Ystgaard

NORSK HYDRO

Kraft til industriutvikling
Annemor Eikeland

MOTVIND NORGE

Ikkje berre grøn
Terje Aasland

STATSRÅD

Terje Aasland, Olje- og Energiminister
Erlend Eide

EIDE FJORDBRUK

Frå jord via vatn til sjø
Jorunn Skjermo

SINTEF

Taredyrking for klimavennlige produkter og løsninger
Geir Arne Solheim

HAVKRAFT AS

Havkraft – norsk bærekraftig bølgekraft-teknologi
John Martin Mjånes

SUNNHORDLAND KRAFTLAG

Meir av alt raskere, også vasskraft
Yngvar Søetorp

NORSK SOLENERGIFORENING

Solenergi – energikjelda i framtida
Kjetil Helvik

KVINNHERAD ELEKTRO

Solenergi
Fredrik Meyer-Lampe

ODFJELL TECHNOLOGY

Geotermisk – ein del av løysninga ?
Kristin Aadland

BKK AS

Kristin Aadland, Adm. Dir. BKK AS
Vegard Frihammer

GREENSTAT

Making green happen – Grøn Hydrogenproduksjon, viktig både lokalt, nasjonalt og internasjonalt
Grete Solheim

KVINNHERAD KOMMUNE

Grøn Næringspark Kvinnherad – sammen med Frode Hetlevik
Reinhard Lund-Mikkelson

VIREO

Biogass – en soleklar del av fremtidens energimiks
Tor Martin Misund

GRØN REGION VESTLAND

Kva for fornybare energikjelder kan nyttas i Kvinnherad
Andre Kopperud Gill

PWC

Kraft nok til det grønne skiftet
Vidar Pedersen

ENOVA

Korleis finansiera dei grøne energikjeldene i framtida? – Kva skal til for å lykkast?