ODFJELL TECHNOLOGY, Fredrik Meyer-Lampe

Fredrik Meyer-Lampe er gift og har 3 barn. Han er oppvokst i Bergen og begynte sin karriere med lederutdanning på Sjøkrigsskolen der han gikk teknisk linje – elektronikk og jobbet 10 år i Sjøforsvaret.

I privat sektor har han 17 års erfaring som prosjektleder og i forskjellige lederstillinger, mens han også tok en Master of Management på BI i prosjektledelse og økonomi. 

Fredrik har alltid vært svært interessert i ny teknologi. På fritiden er han svært glad i å nyte naturen, og er en ivrig mosjonist som deltar på alt fra triatlon- til løpekonkurranser. 

Han har vært 14 år i Odfjell Technology (en spin-off fra Odfjell Drilling i 2022), der han de siste årene har jobbet med mulige nye retninger for selskapet som en del av energiomstillingen. 

Odfjell Technology posisjonerer seg for energimarkedet på bakgrunn av 50 års bransjeerfaring i kombinasjon med ny teknologi.

760 650 Andreas Rovik