PROGRAM

27 - 28 SEPTEMBER 2023

SOL - JORD - VATN - VIND - KJERNEKRAFT

-FRAMTIDAS 
ENERGIKJELDER!

KONFERANSIER

Arild Sondre Sekse

ORDFØRAR

Hilde Enstad

NÆRINGSLOS

Frode Hetlevik

ONSDAG 27.09

09:00
Messa opnar
09:00-09:55
Registrering – besøk stands

TORSDAG 28.09